درود

1- دانشجویان محترمی که در این نیم سال درس امور مسافرت را انتخاب نموده اند میتوانند با مراجعه حضوری به اموزش این درس را حذف و درس تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران را انتخاب نمایند.کسانی که این درس را قبلا گذرانده اند با مراجعه به مدیر گروه و با تائید گروه میتوانند درس دیگری را انتخاب نمایند.بخاطر عدم تشکیل کلاس در قبل از عید کلاس های جبرانی تشکیل خواهد شد.این درس در نیم سال اینده ارائه خواهد شد.

2-درس برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها پس از تعطیلات عید تشکیل می گردد.روز تشکیل کلاس نیز در اولین جلسه با هماهنگی با دانشجویان تعیین خواهد شد.اولین جلسه کلاس نیز روز سه شنبه 16 فرودین ساعت 10 خواهد بود.

سرافراز باشید

+ نوشته شده در چهارشنبه هجدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 12:4 توسط جابر پارسائي |